Tropisch Amazone bos 3 banner

Nieuwe impuls tropisch hout in Bouw & GWW

Datum: 31 maart 2021 | Auteur: Andries van Eckeveld | Categorie: Innovita

Klimaatverandering gaat ons allemaal raken. Nederland heeft het doel om CO2-neutraal te worden in 2050, met 2030 als tussenstation. Maar klimaatneutraal produceren vraagt een veel grotere inzet van hernieuwbare materialen zoals hout. Dat voorkomt uitputting en is al circulair. Met het beste milieuprofiel draagt hout substantieel bij aan het behalen van de klimaatdoelen. Met veel toepassingen in de bouw en de GWW is al zoveel positieve ervaring dat er vandaag nog mee begonnen kan worden.

Steiger FSC hardhout

Verantwoord hout is duurzaam geproduceerd

Misschien denk je wel: “Met hout kappen verdwijnt het bos toch?” Dat is nu precies de paradox: de boom verdwijnt, maar het bos blijft, als bos duurzaam beheerd wordt. Eigenlijk is het eenvoudig. Vanaf 1995 zijn er al bossen waar volgens FSC-principes wordt gewerkt met zorg voor mens en natuur. In FSC-bossen worden er na zorgvuldige selectie slechts enkele bomen per hectare gekapt. Vervolgens wordt het bos 20-30 jaar met rust gelaten om te herstellen. Zo blijft het bos bestaan, terwijl een beperkte hoeveelheid gebruikt wordt. Dit FSC-systeem heeft zijn kracht in zowel de tropen als daarbuiten al bewezen.

Innovita kiest er nu voor om verantwoord tropisch hardhout positief voor het voetlicht te brengen. Anderen vertellen het mooie verhaal van (gemodificeerd) naaldhout al. Dat verhaal wordt opgepakt en het product wordt steeds meer toegepast. Maar door de jarenlange (terechte!) negatieve aandacht voor tropisch hout van onverantwoorde herkomst, blijft de positieve impact van het gebruik van tropisch hout teveel onderbelicht. De positieve impact daarvan is heel groot, maar het verhaal is ingewikkelder.

Straatmeubilair FSC Hardhout

Strak vormgegeven buitenmeubilair van FSC tropisch hout.

Ondertussen zien we met gemengde gevoelens hoe er onder het mom van recyclen steeds meer plastic-achtige producten worden toegepast op plaatsen waar hout en houtachtige materialen heel goed zouden presteren. Dat kan ertoe leiden dat de mogelijkheden voor recycling primair plastic-gebruik juist bevorderen. Deze vorm van vervanging zet in feite het klimaatbeleid twee stappen terug: minder toepassingen van hernieuwbare materialen en een potentiele stimulans voor primaire plastic productie.

 

Houtbeleid

De landelijke overheid heeft inmiddels veel aandacht voor bouwen met hout. Zo is er aandacht voor circulair produceren bij de Rijksoverheid. Rijkswaterstaat investeert in het ontwikkelen en toepassen van biobased bouwen. Lokaal gezien wisselt het beleid echter nogal eens, hoewel hout qua milieu-impact veel beter is dan het gebruik van kunststof, aluminium, beton of staal. Overal waar hout is toegepast, wordt immers CO2 vastgehouden en de uitstoot gereduceerd.

Fietsbrug FSC hardhout

FSC tropisch hardhout in bruggen is een toepassing waar nog veel winst te behalen valt.

Innovita Advies & Projectbegeleiding wil lokale overheden stimuleren en ondersteunen om veel meer in te zetten op het gebruik van hout. Hiervoor is Arie Rijneveld aangetrokken. Zijn uitgebreide politieke netwerk en studie bestuurskunde zullen zeker bijdragen aan het succes van deze missie.
De focus ligt op het toepassen van meer verantwoord tropisch hardhout in de bouw en de GWW. In woningen, maar ook in fietsbruggen, damwanden en beschoeiingen, vangrails en nog veel meer. Als we nu meer hout gaan gebruiken, dan worden bouwwerken één grote opslagplaats voor CO2.

 

Contact

Bouwen met hout doe je nooit alleen. Daarom staat Innovita open voor een constructieve samenwerking. Neem gerust contact met ons op als je hieraan wilt bijdragen! Contactgegevens: Arie Rijneveld, bereikbaar op 06-11996575 of per e-mail arie@innovita-advies.nl.

Tropisch hout gebruik straatmeubilair FSC

Het robuuste tropisch hout past prima in de publieke ruimte.