Houttrack helpt bedrijven tropische wouden legaal (en duurzaam) te beheren

Impuls Houttrack: Control Union MO

Datum: 14 april 2014 | Auteur: Andries van Eckeveld | Categorie: Innovita

CU monitoring organisation

In het kader van de EUTR (de Europese Houtverordening) heeft Control Union de erkenning vanuit de Europese commissie gekregen om als Monitoring Organisation bedrijven te beoordelen op naleving van de EUTR. Deze erkenning is belangrijk voor het werk en de aanpak die Control Union kiest. Een felicitatie voor de mensen die hier hard aan hebben gewerkt is op zijn plaats! De grondige beoordelings heeft veel tijd gevraagd.

 

Samenwerking met Innovita

Voor de samenwerking tussen Control Union en Innovita betekent de erkenning eveneens een impuls. Ons gezamenlijk initiatief genaamd Houttrack krijgt hiermee een steviger status. Houttrack 2.0 is volop in ontwikkeling en biedt een krachtige en slimme tool die bedrijven – afhankelijk van de gekozen modules – helpt bij het opstellen van het DDS, het beoordelen van informatie, het analyseren van het risico illegaal gekapt hout en eventueel het suggereren van mitigerende maatregelen. Houttrack 2.0 kan (maar hoeft niet) gebruikt (te) worden in het kader van een certificering voor de EUTR.

 

Houttrack 2.o status

De pilotfase van Houttrack 1.0 heeft bewezen dat het basisidee werkt. Momenteel wordt in Houttrack 2.0 gewerkt aan een doorontwikkeling van Houttrack, waarbij er meer flexibiliteit voor de klant wordt ingebouwd. De pragmatische benadering van vraagstukken rondom illegaliteit is gehandhaafd! Samen met enkele bedrijven werken we aan de doorontwikkeling. Nog in 2014 hopen we met Houttrack 2.0 naar buiten te treden.

 

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in meer informatie rondom dit onderwerp of de EUTR? Neem gerust contact met ons op: info@innovita-advies.nl of gebruik het contactformulier.